Kinderen van

Dirc Gheerit Koossens van Riede

en

Lijsbet Jan Gillisse


  1. Koos Dircx geboren circa 1430

terug